INFORMATION

전시회/세미나

제목 제4회 한국국제세라믹산업전 참가
작성자 관리자
제4회 한국국제세라믹산업전 전시회에 조합관을 개설하여 참가하였음
전시회 기간은 11.13(수) ~ 11.15(금) 3일간 개최되었으며, 개막식 행사에 앞서
2019 세라믹의 날 기념행사에서 (주)인스나인 황인옥 대표이사님이 산업통상자원부 장관 표창장(포상분야 : 산업진흥)을 수여받았음
 
                                                                          [(주)인스나인 황인옥 대표이사 장관 표창장 수여]
 

 
 
 
                                                                          [제4회 한국국제세라믹산업전 조합관]
 

 
 
첨부파일
QUICK
MENU